Rural Alliance and EU logo
Welsh German French Dutch English

Hafan

Mae Rural Vibes yn rhoi’r offer i chi fesur bwrlwm mewn cymunedau gwledig.

Mae Rural Vibes yn amlinellu’r hyn mae unigolion a grwpiau yn ei feddwl am eu cymuned wledig. Gallwch ddefnyddio un o ddau offeryn, y blodau ffwnci i unigolion neu’r offeryn grŵp i greu llun cyflawn o sut y gwêl y gymuned ei hun. Po fwyaf o bobl sy’n cyfrannu, gorau oll fydd y trosolwg o’r hyn sy’n dda amdani a ble maen nhw’n teimlo y gellir gwella.

Mae’r offer hyn yn ddelfrydol ar gyfer cynllunio prosiectau, digwyddiadau a ffurfio cynghreiriau newydd er mwyn gwneud i bethau ddigwydd.

Gallwch fod yn rhan o’r ysbryd Ewropeaidd hwn!

Mwynhewch wrth lenwi’r blodau i baentio llun sy’n dangos eich barn am fwrlwm eich cymuned wledig leol. Os oes gennych grŵp yn barod, llenwch yr holiadur i weld sut rydych chi’n wneud.

flowers and bees