Rural Alliance and EU logo
Welsh German French Dutch English

Ar gyfer pwy?

Mae Rural Vibes ar gyfer unrhyw sefydliad, cymuned neu fusnes sy’n ymwneud ag ardaloedd gwledig.

Mae gan bawb y cyfle i ymwneud â Rural Vibes!

Po fwyaf o bobl a sefydliadau amrywiol sy’n cwblhau’r holiadur, gorau oll fydd y “drych” a gewch o’ch cymuned. Ceisiwch annog cynifer o bobl â phosib i gymryd rhan. Gallant lenwi’r holiadur ar-lein neu gallwch argraffu’r holiadur iddynt ei lenwi â llaw (gallwch wedyn ddefnyddio’r system ar-lein i gasglu a dangos y canlyniadau!).Mae hefyd arolwg grŵp i fapio lleoliad eich sefydliad chi ar ei siwrnai i gyfrannu at fywyd a bwrlwm gwledig.

Mae’r canlyniadau’n ddienw! Mae’r offer yn creu llun o’ch cymuned wledig. Gallwch eu defnyddio mor aml ag y dymunwch, ar adegau gwahanol ac ar gyfer mentrau gwahanol. Ewch amdani!

Pwy all gymryd rhan?
Sector Cyhoeddus

Sefydliadau
Grwpiau Cymunedol

Twitter Feed