Rural Alliance and EU logo
Welsh German French Dutch English

Cefndir

Faint o fwrlwm sydd yn eich cymuned chi? Y ffordd orau o gael gwybod yw gofyn am farn cynifer o bobl ag y gallwch. Defnyddiwch yr holiadur hwyliog hwn a/neu'r holiadur grŵp i gael gweld.

Mae Rural Vibes yn darparu offer arbennig i gymunedau gwledig gydag er mwyn iddynt asesu canfyddiadau unigol aelodau neu grwpiau cymunedol mewn ardaloedd gwledig. Gyda’i gilydd gall y rhain greu llun cyflawn o sut y gwêl y gymuned ei hun.

Mae’r wefan yma’n darparu popeth sydd ei angen i fesur bwrlwm gwledig. Po fwyaf o bobl sy’n cwblhau’r holiadur papur neu ar-lein (cymerith hi ond ychydig funudau ac mae’n hwyl) gorau oll fydd y trosolwg o’r hyn sy’n dda amdani ym marn pobl, a ble y gellir gwella. Gall hwn gael ei ddefnyddio fel sbardun da am drafodaeth wrth gynllunio prosiectau, digwyddiadau a ffurfio cynghreiriau newydd er mwyn gwneud i bethau ddigwydd.

Mae’r offeryn yma ar gael i unrhyw sefydliad neu grŵp cymunedol. Os hoffech roi tro arni ymunwch yma.

Arolwg Grŵp

Os ydych chi’n rhedeg grŵp neu sefydliad cymunedol gallwch gwblhau offeryn hunanasesiad grŵp i weld sut ydych chi’n wneud. Mae’r offeryn yn caniatáu i fwy nag un grŵp gyfrannu felly gallwch wneud hwn gyda’ch gilydd – y syniad yw bod rhywbeth i’w ddysgu o hyd wrth ein gilydd.

Mae Rural Vibes wedi ei ddatblygu gan bartneriaeth Ewropeaidd sy’n frwd dros gynorthwyo cymunedau gwledig a busnesau i weithio gyda’i gilydd er mwyn bywiocáu ardaloedd gwledig. Mae’n fenter gan Brosiect Cynghreiriau Gwledig, sydd wedi ei gyd-ariannu gan Raglen Interreg IVB Gogledd-orllewin Ewrop.

Cymerwch gip ar ein tudalennau cymdeithasol:

facebook twitterinstagram tumblr

 

 

Twitter Feed