Rural Alliance and EU logo
Welsh German French Dutch English

Rural Vibes Survey Cymraeg

Bydd yr arolwg ffwnci yma ond yn cymryd ychydig funudau i’w lenwi, a dylai fod yn hwyl – mae 6 blodyn i chi gael gosod eich smotiau a dyrnaid o gwestiynau ar y diwedd.

I wneud yn siŵr bod yr arolwg yn cael ei arddangos yn iawn, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n defnyddio fersiwn ddiweddaraf y porwyr canlynol: Google Chrome, Firefox, Safari, Opera neu Internet Explorer.

Pe bai’n well gennych gwblhau’r arolwg â llaw, yna lawrlwythwch ein holiadur printiedig.

Os ydych chi wedi ymuno eisoes llenwch y cyfrinair a gawsoch gyda’r holiadur isod. Wedyn sicrhewch eich bod chi’n llenwi eich cod unigryw yn gywir wrth gwestiwn un.

Crëwch eich cod unigol eich hun drwy deipio cod eich gwlad (e.e. FR/UK/BE) ac yna eich cod post neu’ch cod deialu lleol (e.e.UK-LD3 7YR). Ond, os ydych o’r farn nad yw’r cod post/cod deialu lleol yn cynrychioli’ch cymuned chi, gallwch greu eich cod unigryw eich hunan drwy ddefnyddio enw’r ardal lle rydych yn byw (e.e. UK-Crughywel/FR-Rennes-le-Château).Angen cyfieithu’r arolwg i iaith arall? Dim problem, dewiswch y faner briodol isod.

English French Dutch German Welsh

Please leave this field blank.

CAMAU AR Y CYD, YMWNEUD A RHYNGWEITHIO
Joint Action, Active Involvement & Interaction
Allwedd

Uchel

Canolig

Isel

Ddim yn berthnasol

Ddim yn gwybod

CYNNWYS AC INTEGREIDDIO GRWPIAU GWAHANOL
Integration & Inclusion Between Different Groupings
Allwedd

Uchel

Canolig

Isel

Ddim yn berthnasol

Ddim yn gwybod

AMCANION CYFFREDIN, DEMOCRATIAETH A CHYFATHREBU
Common Objectives, Democracy and Communication
Allwedd

Uchel

Canolig

Isel

Ddim yn berthnasol

Ddim yn gwybod

GWEITHGAREDDAU A CHYFLEUSTERAU
Activities and Facilities
Allwedd

Uchel

Canolig

Isel

Ddim yn berthnasol

Ddim yn gwybod

ECONOMI LEOL
Local Economy
Allwedd

Uchel

Canolig

Isel

Not Applicable

Ddim yn gwybod

GWEITHGARWCH BUSNES YN LLEOL
Local Business Activity
Allwedd

Uchel

Canolig

Isel

Ddim yn berthnasol

Ddim yn gwybod(pum gwenyn = Uchel, un gwenyn = Isel). *Mae bwrlwm gwledig yn disgrifio natur cymuned wledig, a nodweddir gan ymwneud gweithgar a rhyngweithio egnïol, creadigol rhwng aelodau grwpiau gwahanol gyda’r gallu i greu amcanion cyffredin ac i weithio ar y cyd i ddatblygu eu cymuned.

Select amount of bees

Tyfu Sefydlog LleihauAmdanoch chi

Gwryw Benyw


(*wedi eu cymryd o Eurostat– cyfran o’r boblogaeth gyfan)

< 15 oed
15 i 24 oed
25 i 49 oed
50 i 64 oed
65 i 79 oed
80 oed a hŷn

llai nag 1 flwyddyn
1 i 5 mlynedd
6 i 10 mlynedd
11 i 25 mlynedd
dros 25 mlynedd
(*ratings taken from OECD Health Data)

Da iawn Da Gweddol Gwael Gwael iawn

Ydw Nac ydw

Ydw Nac ydw
milltiroedd cilometrau

Ydw Nac ydw Trwy drefniadaethDyna ni! Pwyswch y botwm Anfonwch ac arhoswch ychydig eiliadau er mwyn i'ch atebion gael eu prosesu.
Diolch am gymryd rhan!